Revize tlakových zařízení

104793
Revize tlakových zařízení

Jsme oprávněni provádět revize, zkoušky těsnosti a tlakové zkoušky tlakových nádob stabilních skupiny A, B a parních kotlů 3. třídy. Tlakové nádoby jsou zařízení, která v uzavřeném prostoru obsahují stlačenou látku. Touto látkou může být nejen vzduch nebo pára, ale také jiné nebezpečné látky.

Profesionál - dodavatel

INKOR - VTP s.r.o.
Hrabyně

5

Dodavatel je v systému ePoptávka.cz registrován již 99 měsíců

Další dodavatelské nabídky