Měření emisí

380823
Měření emisí

Hlavní činností laboratoře měření emisí je kvantifikování průmyslových emisí stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší z hlediska dodržování zákonných emisních limitů a pro účely stanovení poplatků za znečišťování ovzduší.

Profesionál - dodavatel

TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s r. o.
Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz

5

Dodavatel je v systému ePoptávka.cz registrován již 97 měsíců

Další dodavatelské nabídky