geologický průzkum

512135
geologický průzkum Doporučený záznam

geologický průzkum provádíme za účelem posouzení základových poměrů v místě stavby a doporučení návrhu založení. Hydrogeologický průzkum pro možnost likvidace dešťových vod a předčištěných vod z ČOV. Radonový průzkum pro určení radonového indexu pro návrh protiradonové izolace. Provádíme průzkumy pro rodinné domy, administrativní a bytové objekty, liniové dopravní stavby, vodohospodářské objekty a jiné stavby.

Profesionál - dodavatel

Geodrilling, s.r.o.
Praha 5

5

Dodavatel je v systému ePoptávka.cz registrován již 76 měsíců

Kontakt

Další dodavatelské nabídky