• Katalog nabídek » 
  • Projektování čistíren odpadních vod, úpraven vody apod.

Projektování čistíren odpadních vod, úpraven vody apod.

571114
Projektování čistíren odpadních vod, úpraven vody apod.

Zpracovávám projektovou dokumentaci v oboru vodohospodářských staveb všech stupňů, studie, dokumentaci pro územní řízení, pro stavební řízení, dokumentace pro provádění stavby, včetně zajištění inženýrské činnosti a podkladů pro získání finanční dotace. Nabízím zpracování dokumentace čistírny odpadních vod, úpravny vody apod.

Profesionál - dodavatel

Ing. Jana Řezníková
Děčín

5

Dodavatel je v systému ePoptávka.cz registrován již 68 měsíců

Další dodavatelské nabídky