Prodej biochemie a enzymů pro restrikční analýzu.

642588
Prodej biochemie a enzymů pro restrikční analýzu. Doporučený záznam

Nabízíme: laboratorní plasty - dodáváme širokou nabídku zkumavek, kultivačních destiček a dalších plastů určených pro laboratorní využití. Odebíráme je od renomovaných světových výrobců, kteří je vyrábí ze speciálních materiálů určených k laboratornímu nasazení v malých i velkých laboratořích, nemocnicích i univerzitách. Sekvenace DNA - Sekvenace je souhrnný termín pro biochemické metody, která již několik let patří mezi nejrozšířenější způsoby analyzování biologického materiálu. Pomocí této metody se zjišťuje pořadí nukleových bází (A, C, G, T) v krátkých sekvencích DNA, které jsou součástí dědičné informace v jádru, plazmidech, mitochondriích a plastidech. Reagencie - Při našich laboratorních analýzách používáme nejrůznější roztoky, které vybíráme podle požadované aplikace. Známe přesně jejich vlastnosti a víme, kdy k reakci dojde a kdy nikoli. Seznamte se s naší nabídkou reagencie, které používáme pro aplikace s DNA profily a zároveň je nabízíme také k prodeji, kdy si vybere každý pro to pravé použití. Využít je můžete v libovolném analyzátoru včetně acidobazických a ISE analyzátorů stejně jako ISE jednotky biochemických analyzátorů. Syntéza oligonukleotidů - Nabízíme vám jednu z nejširších palet modifikovaných i nemodifikovaných syntéz oligonukleotidů DNA či RNA a jsme plně připraveni realizovat nadstandardní specifické požadavky na syntézu.

NEHODNOCEN

Biogen Praha, s.r.o.
Praha 4 - Kamýk

0

Dodavatel je v systému ePoptávka.cz registrován již 0 měsíců

Kontakt

Další dodavatelské nabídky