Průmyslové stavby

649294
Průmyslové stavby Doporučený záznam

Realizace projektů výstavby průmyslových objektů a areálů je jednou ze dvou hlavních náplní činnosti společnosti PaPP. S výstavbou tohoto druhu má PaPP rovněž dostatek zkušeností s využitím znalostí osvědčených i moderních technologií a postupů, širokého technické zázemí a odbornosti pracovníků, kteří se podílejí na realizaci. Společnost PaPP realizuje výstavbu: hal a objektů pro výrobu a služby, administrativních budov, prodejen a provozoven, průmyslových areálů, zemědělských objektů, hangárů. Zájmem společnosti PaPP je zajistit pro své zákazníky z oblasti průmyslu a obchodu dostatečné a odpovídající kapacity pro jejich vlastní úspěšný rozvoj, a také získat další spolehlivé obchodní partnery. Princip této spolupráce je založen na vzájemné důvěře, odpovědnosti a spolehlivosti. Vysoká úroveň prací a služeb PaPP je zajištěna pomocí integrovaného systému kvality. PaPP současně zajišťuje vedle přípravných prací na stavbách také jejich vybavení instalacemi a inženýrské sítě. Dle požadavků objednatele je schopna realizovat jak jednotlivé objekty, tak výstavbu celých průmyslových komplexů.

Profesionál - dodavatel

PaPP, spol. s r. o.
Uherské Hradiště

5

Dodavatel je v systému ePoptávka.cz registrován již 131 měsíců

Kontakt

Další dodavatelské nabídky