Sebekoučink

665318
Sebekoučink Doporučený záznam

Tato kniha vám přehledně ukáže, jak se stát svými vlastními celoživotními kouči: jak si ujasnit, kdo jste, co chcete, jak toho dosáhnout, kde vzít odvahu, jak vytrvat. Koučovací proces je popsán ve čtyřech fázích, 25 krocích a 86 cvičeních. Knihu není nutné číst od začátku až do konce, ale podle přehledu na konci nebo rejstříku si lze vybírat, co je pro vás právě aktuální a užitečné. Srozumitelným způsobem psaná publikace může sloužit jako úvod do koučování s mnoha praktickými ukázkami koučovacích nástrojů.

Profesionál - dodavatel

PORTÁL, s.r.o.
Praha 8

5

Dodavatel je v systému ePoptávka.cz registrován již 89 měsíců

Kontakt

Další dodavatelské nabídky