Měření znečištění ovzduší

685541
Měření znečištění ovzduší

Nabízíme měření koncentrace imisí v ovzduší prostřednictvím měřicího vozu a poskytujeme tím ucelený přehled o imisních poměrech v konkrétním prostředí v návaznosti na doprovodné meteorologické veličiny. Mobilní měřicí laboratoř je určena pro průmyslové podniky, obce a jiné subjekty, které mají zájem o zjištění stavu úrovně znečištění ovzduší v dané lokalitě. Hlavní činnost laboratoře je zaměřena na problematiku tuhých znečišťujících látek (TZL) v oblasti PM10, PM4, PM2,5, PM1 a plynných imisí NOx, SO2, O3, CO. Pro komplexní náhled na situaci je využito kontinuálního měření imisí v návaznosti na konkrétní meteorologické podmínky.

Cena: dohodou dle rozsahu měření

NEHODNOCEN

Bezpečnostně technologický klastr
Ostrava, Radvanice

0

Dodavatel je v systému ePoptávka.cz registrován již 0 měsíců

Další dodavatelské nabídky