Kompletní zabezpečení požární ochrany

695660
Kompletní zabezpečení požární ochrany Doporučený záznam

Firma nabízí servis hasicích přístrojů, hydrantů, požárních klapek, montáž, revize elektrické požární signalizace, havarijní soupravy, sorbenty, bezpečnostní tabulky, fotoluminiscenční tabulky, pracovní oděvy, obuv, OOPP, dokumentace v PO a BOZP, tlakové zkoušky hasicích přístrojů, elektronické zabezpečovací systémy. ,požární, hasicí přístroje, hasící přístroje, požární klapky, EPS, pracovní oděvy, sorbenty, požární ochrana, bezpečnost práce, elektrická požární signalizace, zabezpečovací systémy, požární hlásiče, elektronické zabezpečovací systémy, EZS, EPS

Cena: dle zakázky

Profesionál - dodavatel

Hasící přístroje Kvapilík s.r.o.
Vyšehoří

5

Dodavatel je v systému ePoptávka.cz registrován již 131 měsíců

Kontakt

Další dodavatelské nabídky