Nabídky ze štítku kurz v lokalitě Olomouc (51)

Kurz Kvalita pro střední management

Kurz Kvalita pro střední management

Kurz je zaměřen na organizace, které zavádí nebo mají zavedený systém managementu jakosti podle normy ISO 9001, klade si za cíl poskytnout mistrům základní informace o významu normy ISO 9001.

Nabídka od dodavatele:' ProMG, s.r.o., Olomouc

Kurz Efektivní vedení porad

Kurz Efektivní vedení porad

Jednodenní kurz zaměřený na předání informací a praktických rad ohledně vedení pracovních porad. Doporučíme Vám jaké zásady dodržovat při vedení jednotlivých typů porad, pomůžeme vám identifikovat a korigovat nedostatky a inspirujeme Vás k pořádání p…

Nabídka od dodavatele:' ProMG, s.r.o., Olomouc

Kurz Psychologická diagnostika pro nepsychology

Kurz Psychologická diagnostika pro nepsychology

Kurz je určen pro pracovníky HR útvarů, personalisty, kteří se podílejí na výběru a rozvoji pracovníků, manažery, kteří chtějí odhadnout budoucí úspěšnost uchazečů o zaměstnání a usměrnit rozvoj spolupracovníků správným způsobem.

Nabídka od dodavatele:' PhDr. František Bělohlávek Transform, Olomouc, Hodolany

Kurz Jak se dělá firemní časopis

Kurz Jak se dělá firemní časopis

Kurz je určen pro redaktory firemních časopisů, PR manažery, speciality pro interní komunikaci, specialisty pro styk s veřejností, manažery marketingu a všechny, kteří se zajímají o žurnalistiku.

Nabídka od dodavatele:' PhDr. František Bělohlávek Transform, Olomouc, Hodolany

Kurz Interní auditor dle ČSN EN 19011

Kurz Interní auditor dle ČSN EN 19011

Účelem tohoto kurzu je zajistit způsobilost organizace ve smyslu požadavků mezinárodních norem ISO 9001:2008 a ISO 19011:2002 k provádění interních auditů systémů managementu jakosti.

Nabídka od dodavatele:' ProMG, s.r.o., Olomouc

Kurz Jak zlepšit komunikaci ve firmě

Kurz Jak zlepšit komunikaci ve firmě

Komunikace je prostředník veškerého dění uvnitř firmy. V průběhu jednodenního semináře se soustředíme na vymezení pojmu a možných forem interní komunikace a rovněž důsledků nefunkční interní komunikace.

Nabídka od dodavatele:' ProMG, s.r.o., Olomouc

Kurz Vnitrofiremní komunikace

Kurz Vnitrofiremní komunikace

Cílem kurzu je uvědomit si význam vnitrofiremní komunikace pro image firmy a její efektivitu, seznámit se s pravidly efektivní vnitrofiremní komunikace, pochopit důležitost otevřené komunikace ve firmě.

Nabídka od dodavatele:' PhDr. František Bělohlávek Transform, Olomouc, Hodolany

Kurz Komunikace a vyjednávání

Kurz Komunikace a vyjednávání

Cílem je zkvalitnit komunikační dovednosti ve vztahu k zákazníkům a dodavatelům, osvojit si správný přístup ke komunikování s různými typy lidí na všech úrovních, Získat větší odolnost vůči nátlaku obchodních partnerů, být schopen lépe obhájit vlastn…

Nabídka od dodavatele:' PhDr. František Bělohlávek Transform, Olomouc, Hodolany

Kurz Revize normy ISO 9001:2008

Kurz Revize normy ISO 9001:2008

Účastník školení získá důležité informace o nových, případně pozměněných požadavcích, které vyplývají z revize normy.

Nabídka od dodavatele:' ProMG, s.r.o., Olomouc

Kurz Řešení problémů a rozhodování

Kurz Řešení problémů a rozhodování

Cílem je osvojit si systematický a logický postup řešení problémů, naučit se vybraným technikám definování problému, analýzy problému, hledání řešení, hodnocení řešení a implementace.

Nabídka od dodavatele:' PhDr. František Bělohlávek Transform, Olomouc, Hodolany

Kurz Řízení stresu a relaxace

Kurz Řízení stresu a relaxace

Cílem je poukázat na hlavní zdroje stresu ve firmě, poznat základní stresové faktory ve svém životě a práci, hledat možnosti nového přístupu k dosavadním stresorům, naučit účastníky obraně proti stresu, ovládnout relaxační techniky.

Nabídka od dodavatele:' PhDr. František Bělohlávek Transform, Olomouc, Hodolany

Kurz Rozvoj kreativního myšlení

Kurz Rozvoj kreativního myšlení

Cílem je naučit se pouívat kreativních metod při řešení problémů, poznat možnosti využití využít obou mozkových hemisfér v manažerském rozhodování, naučit se využívat metod brainstormingu, brainwritingu, metody smíšených skupin a myšlenkových map.

Nabídka od dodavatele:' PhDr. František Bělohlávek Transform, Olomouc, Hodolany

Kurz Metoda " 5S "

Kurz Metoda " 5S "

Školení poskytuje organizacím návod, jak vytvořit prostředí, které zaujme zákazníka již při prvním vstupu do firmy a které bude podporovat odstraňování jakéhokoliv plýtvání a lepší organizaci a vizualizaci procesů na pracovišti.

Nabídka od dodavatele:' ProMG, s.r.o., Olomouc

Kurz Měření spokojenosti zákazníků

Kurz Měření spokojenosti zákazníků

Účelem tohoto školení je naučit organizace, jak efektivněji a smysluplněji provádět měření spokojenosti zákazníků a jak získané informace využívat pro zvyšování výkonnosti organizace.

Nabídka od dodavatele:' ProMG, s.r.o., Olomouc

Kurz Prodejní rozhovor

Kurz Prodejní rozhovor

Školení je zaměřeno na předání teoretických informací a rozvoj Vašich praktických dovedností vedení prodejního rozhovoru se zákazníkem či klientem.

Nabídka od dodavatele:' ProMG, s.r.o., Olomouc