Nabídky ze štítku účastníci (113)

Kurzy a školení v oblasti koučování

Kurzy a školení v oblasti koučování

Pro firmy připravíme na míru kurzy. Všechny nabízené kurzy probíhají formou interaktivního programu, do kterého se účastníci aktivně zapojují a na konkrétních úkolech si ihned procvičují získané dovednosti.

Nabídka od dodavatele:' Mgr. Ing. Irma Bohoňková - HR Consulting Centre, Dobrá Voda u Českých Budějovic

Kurzy a školení v oblasti soft skills

Kurzy a školení v oblasti soft skills

Všechny kurzy probíhají formou interaktivního programu, do kterého se účastníci aktivně zapojují a na konkrétních úkolech si procvičují získané dovednosti. Při vedení kurzů využívám koučovací přístup, tj. každý účastník si stanoví konkrétní cíl a odc…

Nabídka od dodavatele:' Mgr. Ing. Irma Bohoňková - HR Consulting Centre, Dobrá Voda u Českých Budějovic

Dlouhodobé rozvojové programy

Dlouhodobé rozvojové programy

Dlouhodobý rozvojový program v délce 6 měsíců je kombinací tréninku a individuálního koučinku. Během tréninku účastníci získají znalosti a procvičí si dovednosti k vzdělávacím modulům. Následné koučování jim pomůže znalosti a dovednosti skutečně impl…

Nabídka od dodavatele:' Mgr. Ing. Irma Bohoňková - HR Consulting Centre, Dobrá Voda u Českých Budějovic

Angličtina pro učitele

Angličtina pro učitele

Kurz je akreditovaný MŠMT a všichni účastníci obdrží certifikát o jeho absolvování. Kurzy je možné uspořádat "na míru" přímo ve škole nebo dle rozpisu kurzů v jazykové škole.

Nabídka od dodavatele:' A SCHOOL s.r.o., Brno-Veveří

Kurz komunikačních dovedností

Kurz komunikačních dovedností

V kurzu se účastníci dozví o základních typech komunikace a jejich složkách a dále o tom, co je důležité pro úspěšnou komunikaci a proč je komunikace důležitá pro nás. Účastníci se naučí jak jednat asertivně, jak podat kritiku, kterým chybám se v kom…

Nabídka od dodavatele:' A SCHOOL s.r.o., Brno-Veveří

Cena: 1 999,- Kč

Poradensko-konzultační doprovod projektů a týmů

Poradensko-konzultační doprovod projektů a týmů

Naše konzultace představuje uvažování o premisách nových projektů, prostor pro „myšlení nahlas“ o příštích krocích, které je nezbytné podniknout uvnitř organizace. Účastnici takový rozhovorů mají bezpečný prostor pro vytváření scénářů budoucího postu…

Nabídka od dodavatele:' J A S E K A spol. s r.o., Praha 5

Interní firemní komunikace, týmová komunikace

Interní firemní komunikace, týmová komunikace

Učastníci poznají svoji roli ve firmě / v týmu a zjistí, jaké charakteristiky s ní souvisejí. Zopakují si, jaká jsou základní pravidla otevřené a efektivní komunikace. Analyzují klima ve firmě / v týmu. Zmapují vzájemné komunikační toky.

Nabídka od dodavatele:' Hedvika Šimková, Praha 11, Chodov

Interkulturní komunikace a kulturní diverzita

Interkulturní komunikace a kulturní diverzita

Účastníci se naučí pochopit výhody a nevýhody spolupráce v mezinárodních týmech. Poznají česká (zejména) komunikační specifika a pochopí, jaká úskalí mohou v mezinárodní rovině znamenat. Poznají nejčastější kulturní stereotypy a navrhnou, jak s nimi…

Nabídka od dodavatele:' Hedvika Šimková, Praha 11, Chodov

Písemná a elektronická komunikace

Písemná a elektronická komunikace

Účastníci poznají strukturu dopisu / e-mailu (a také výhody a úskalí písemné komunikace). Zvládnou základní typografická pravidla pro tvorbu papírových i elektronických dokumentů. Zopakují si důležité gramatické jevy a stylistická doporučení. Naučí s…

Nabídka od dodavatele:' Hedvika Šimková, Praha 11, Chodov

Kurz Prezentace pro skupiny i jednotlivce

Kurz Prezentace pro skupiny i jednotlivce

Účastníci pochopí, jak důležitou roli sehrává při prezentaci jejich vlastní osoba. Naučí se připravit a strukturovat prezentaci tak, aby sdělili, co chtějí. Naučí se aktivně pracovat s vlastní trémou.

Nabídka od dodavatele:' Hedvika Šimková, Praha 11, Chodov