Měření emisí

143991
Měření emisí

Rozsah autorizace pro měření emisí - tuhé znečišťující látky, oxid siřičitý, oxid sírový, kyselina sírová, oxidy dusíku, oxid uhelnatý, těkavé organické látky, chlor, fluor, amoniak, sirovodík, kyanovodík, kyanidy, fenol, formaldehyd, organické plyny a páry atd.

Profesionál - dodavatel

Ing.Jitka Tomisová EKOTECHNIKA Ostrava
Ostrava, Michálkovice

5

Dodavatel je v systému ePoptávka.cz registrován již 95 měsíců

Další dodavatelské nabídky