Měření emisí - Detekta s.r.o.

55285
Měření emisí -  Detekta s.r.o. Doporučený záznam

Nabízíme měření emisí. Provádíme stanovení plynných emisí na všech druzích tepelných zdrojů, stanovení koncentrací a emisí tuhých znečišťujících látek, stanovení koncentrací a emisí těkavých organických látek ve formě sumy organického uhlíku, stanovení emisí těžkých kovů apod.

Profesionál - dodavatel

Detekta s.r.o.
Brno-Maloměřice a Obřany

5

Dodavatel je v systému ePoptávka.cz registrován již 127 měsíců

Kontakt

Další dodavatelské nabídky