Nabídky ze štítku čištění odpadních (377)

1 2 3 4 5 6 7 .. 26 další »
Čistírny odpadních vod (ČOV) Doporučený záznam

Čistírny odpadních vod (ČOV)

Čistírny (čističky) odpadních vod (ČOV) SBR a K jsou zařízení sloužící k čištění komunálních odpadních vod izolovaných zdrojů znečištění, jako jsou rodinné domky, pravidelně navštěvované chaty, penziony, výrobní provozy, menší obce apod.

Nabídka od dodavatele:' HYDROCLAR s.r.o., Liberec-Vratislavice nad Nisou

Čístírny odpadních vod Doporučený záznam

Čístírny odpadních vod

Dodáváme čistírny odpadních vod vlastní koncepce. Poskytujeme inženýrské služby, dodávky zařízení a technologií pro ochranu životního prostředí a to v oborech voda, půda, ovzduší, nebezpečné odpady.

Nabídka od dodavatele:' ABESS, s.r.o., Kladno

Cena: Dle zakázky

Měření emisí -  Detekta s.r.o. Doporučený záznam

Měření emisí - Detekta s.r.o.

Nabízíme měření emisí. Provádíme stanovení plynných emisí na všech druzích tepelných zdrojů, stanovení koncentrací a emisí tuhých znečišťujících látek, stanovení koncentrací a emisí těkavých organických látek ve formě sumy organického uhlíku, stanove…

Nabídka od dodavatele:' Detekta s.r.o., Brno-Maloměřice a Obřany

Zařízení pro čištění odpadních vod

Zařízení pro čištění odpadních vod

Komplexní řešení technologie čištění odpadních vod z procesu leštění nebo leptání skla s garancemi kvality vypouštěné vody.

Nabídka od dodavatele:' AVT, s.r.o., Hradec Králové, Kukleny

Nakládání s nebezpečnými odpady, čištění odpadních vod a likvidace odpadů

Nakládání s nebezpečnými odpady, čištění odpadních vod a lik…

Zajistíme nakládání s nebezpečnými odpady, čištění odpadních vod a likvidace odpadů.

Nabídka od dodavatele:' Advanced World Transport a.s., Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz

Zařízení pro čištění odpadních vod

Zařízení pro čištění odpadních vod

Komplexní řešení technologie čištění odpadních vod s garancemi kvality vypouštěné vody.

Nabídka od dodavatele:' AVT, s.r.o., Hradec Králové, Kukleny

Zařízení pro čištění odpadních vod

Zařízení pro čištění odpadních vod

Technologická zařízení pro čištění průmyslových odpadních vod nabízíme v následujícím sortimentu.

Nabídka od dodavatele:' AVT, s.r.o., Hradec Králové, Kukleny

Zařízení pro čištění odpadních plynů (vzduchu)

Zařízení pro čištění odpadních plynů (vzduchu)

Zařízení dle této nabídky jsou určena především pro čištění plynů odsávaných z průmyslových technologických procesů.

Nabídka od dodavatele:' AVT, s.r.o., Hradec Králové, Kukleny

Čištění vod - textilní průmysl

Čištění vod - textilní průmysl

Je možno technologii použít při čištění odpadních vod s obsahem řezných emulzí, a to konkrétně v automobilovém průmyslu. Princip čištění spočívá v chemické stabilizaci, srážení, sedimentace a následné filtraci a odvodnění na kalolisu. Předčištěná vod…

Nabídka od dodavatele:' ASIO NEW, spol. s r.o., Brno-jih

Úprava a čištění vod

Úprava a čištění vod

Společnost EKOSYSTEM spol. s.r.o. se zabývá komplexním řešením problematiky vodního hospodářství. Nabízí řešení v oblasti úpravy pitných a procesních (technologických) vod a v oblasti čištění odpadních vod komunálních a průmyslových v rámci dodávek …

Nabídka od dodavatele:' EKOSYSTEM spol. s r.o., Praha 5

1 2 3 4 5 6 7 .. 26 další »