Nabídky ze štítku měření v lokalitě Ostrava (741)

1 2 3 4 5 6 7 .. 50 další »
Termovizní měření

Termovizní měření

V rámci termovizního měření provádíme měření jakýchkoliv budov, rozvodů tepla, trafostanic, fotovoltaických panelů a dalších zařízení, dle požadavků zákazníka.

Nabídka od dodavatele:' Výzkumné energetické centrum VŠB - TU Ostrava, Ostrava, Poruba

Měření emisí

Měření emisí

Hlavní činností laboratoře měření emisí je kvantifikování průmyslových emisí stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší z hlediska dodržování zákonných emisních limitů a pro účely stanovení poplatků za znečišťování ovzduší.

Nabídka od dodavatele:' TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s r. o., Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz

Měření spotřeby tlakového vzduchu do tlaku 1 MPa

Měření spotřeby tlakového vzduchu do tlaku 1 MPa

Měření spotřeby se provádí v jednoduchých přípravcích vyznačujících se rychlou montáží bez nutnosti dlouhodobých odstávek a výrazných zásahů do konstrukce potrubí rozvodu tlakového vzduchu.

Nabídka od dodavatele:' Ing.Jitka Tomisová EKOTECHNIKA Ostrava, Ostrava, Michálkovice

Měření a poradenství v oblasti osvětlování

Měření a poradenství v oblasti osvětlování

Nabízím měření a výpočty umělého i denního osvětlení, technické zprávy. Poskytuji poradenství v oblasti osvětlování.

Nabídka od dodavatele:' Ing. Aleš Kaňa, Ostrava-Nová Bělá

Měření znečištění ovzduší

Měření znečištění ovzduší

Nabízíme měření koncentrace imisí v ovzduší prostřednictvím měřicího vozu a poskytujeme tím ucelený přehled o imisních poměrech v konkrétním prostředí v návaznosti na doprovodné meteorologické veličiny. Mobilní měřicí laboratoř je určena pro průmyslo…

Nabídka od dodavatele:' Bezpečnostně technologický klastr, Ostrava, Radvanice

Cena: dohodou dle rozsahu měření

ELELTRO - MĚŘENÍ A REGULACE - REVIZE - PROJEKCE

ELELTRO - MĚŘENÍ A REGULACE - REVIZE - PROJEKCE

Specializujeme se na oblast měření a regulace plynových kotelen, výměníkových stanic, domovních předávacích stanic, řízení VZT, klimatizace, regulace vytápění a přípravy TUV v rodinných domcích včetně řízení solárních panelů a tepelných čerpadel.Jsme…

Nabídka od dodavatele:' Libor Fiala - LIFI, Ostrava, Přívoz, Moravská Ostrava a Přívoz

Zaměření pozemku.

Zaměření pozemku.

Provádíme zaměření pozemku pro všechny účely - zaměření skutečného provedení, vymezení vlastnických hranic podle katastru, mapové podklady, zaměřování inženýrských sítí, vytyčování staveb, kartografické práce v okresech.

Nabídka od dodavatele:' GEOPLUS společnost s ručením omezeným (s. r. o.), Moravská Ostrava a Přívoz

Měření emisí

Měření emisí

Rozsah autorizace pro měření emisí - tuhé znečišťující látky, oxid siřičitý, oxid sírový, kyselina sírová, oxidy dusíku, oxid uhelnatý, těkavé organické látky, chlor, fluor, amoniak, sirovodík, kyanovodík, kyanidy, fenol, formaldehyd, organické plyny…

Nabídka od dodavatele:' Ing.Jitka Tomisová EKOTECHNIKA Ostrava, Ostrava, Michálkovice

Autorizované měření emisí

Autorizované měření emisí

Autorizované a akreditované měření emisí ze zdrojů znečišťujících ovzduší, dle zákona 201/2012 a vyhlášky č.415/2012 Sb.

Nabídka od dodavatele:' Výzkumné energetické centrum VŠB - TU Ostrava, Ostrava, Poruba

Měření a posudek prašnosti

Měření a posudek prašnosti

Technologické linky pracující s prašnou surovinou jsou zdrojem prašnosti vnášené do prostředí výrobny a vnějšího prostředí. Nabízíme proměření vnášených koncentrací a toku prachu a zpracování posudku uvažovaných investic změn. Posudek poslouží např. …

Nabídka od dodavatele:' Ing.Jitka Tomisová EKOTECHNIKA Ostrava, Ostrava, Michálkovice

Okna, dveře, vrata - zaměření, montáž, záruční i pozáruční servis

Okna, dveře, vrata - zaměření, montáž, záruční i pozáruční s…

Nabízíme zaměření, montáž, záruční i pozáruční servis námi prodávaného sortimentu.

Nabídka od dodavatele:' Arkadiusz Stolarski, Ostrava

Měření napětí na rozvodnách VVN

Měření napětí na rozvodnách VVN

Provádíme měření krokových a dotykových napětí na rozvodnách vvn.

Nabídka od dodavatele:' ERZ Servis Ostrava, s.r.o., Ostrava, Vítkovice

1 2 3 4 5 6 7 .. 50 další »