Nabídky ze štítku měření v lokalitě Ostrava (741)

1 2 3 4 5 6 7 .. 50 další »
Výstavba rodinných domů Doporučený záznam

Výstavba rodinných domů

Nabízíme tyto služby: provedení cenové nabídky dle projektové dokumentace, zaměření stavby, provedení výkopových prací, provedení základových desek, provedení hrubých staveb (HELUZ, POROTHERM, Ytong), provedení stropů (Monolityckých, HELUZ, POROTHERM…

Nabídka od dodavatele:' STAVEBNICTVÍ JOSEF BAČA s.r.o., Klimkovice

Měření a posudek prašnosti

Měření a posudek prašnosti

Technologické linky pracující s prašnou surovinou jsou zdrojem prašnosti vnášené do prostředí výrobny a vnějšího prostředí. Nabízíme proměření vnášených koncentrací a toku prachu a zpracování posudku uvažovaných investic změn. Posudek poslouží např. …

Nabídka od dodavatele:' Ing.Jitka Tomisová EKOTECHNIKA Ostrava, Ostrava, Michálkovice

Měření znečištění ovzduší

Měření znečištění ovzduší

Nabízíme měření koncentrace imisí v ovzduší prostřednictvím měřicího vozu a poskytujeme tím ucelený přehled o imisních poměrech v konkrétním prostředí v návaznosti na doprovodné meteorologické veličiny. Mobilní měřicí laboratoř je určena pro průmyslo…

Nabídka od dodavatele:' Bezpečnostně technologický klastr, Ostrava, Radvanice

Cena: dohodou dle rozsahu měření

Měření a poradenství v oblasti osvětlování

Měření a poradenství v oblasti osvětlování

Nabízím měření a výpočty umělého i denního osvětlení, technické zprávy. Poskytuji poradenství v oblasti osvětlování.

Nabídka od dodavatele:' Ing. Aleš Kaňa, Ostrava-Nová Bělá

Měření emisí

Měření emisí

Rozsah autorizace pro měření emisí - tuhé znečišťující látky, oxid siřičitý, oxid sírový, kyselina sírová, oxidy dusíku, oxid uhelnatý, těkavé organické látky, chlor, fluor, amoniak, sirovodík, kyanovodík, kyanidy, fenol, formaldehyd, organické plyny…

Nabídka od dodavatele:' Ing.Jitka Tomisová EKOTECHNIKA Ostrava, Ostrava, Michálkovice

Měření emisí

Měření emisí

Hlavní činností laboratoře měření emisí je kvantifikování průmyslových emisí stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší z hlediska dodržování zákonných emisních limitů a pro účely stanovení poplatků za znečišťování ovzduší.

Nabídka od dodavatele:' TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s r. o., Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz

Měření spotřeby tlakového vzduchu do tlaku 1 MPa

Měření spotřeby tlakového vzduchu do tlaku 1 MPa

Měření spotřeby se provádí v jednoduchých přípravcích vyznačujících se rychlou montáží bez nutnosti dlouhodobých odstávek a výrazných zásahů do konstrukce potrubí rozvodu tlakového vzduchu.

Nabídka od dodavatele:' Ing.Jitka Tomisová EKOTECHNIKA Ostrava, Ostrava, Michálkovice

Termovizní měření

Termovizní měření

V rámci termovizního měření provádíme měření jakýchkoliv budov, rozvodů tepla, trafostanic, fotovoltaických panelů a dalších zařízení, dle požadavků zákazníka.

Nabídka od dodavatele:' Výzkumné energetické centrum VŠB - TU Ostrava, Ostrava, Poruba

Autorizované měření emisí

Autorizované měření emisí

Autorizované a akreditované měření emisí ze zdrojů znečišťujících ovzduší, dle zákona 201/2012 a vyhlášky č.415/2012 Sb.

Nabídka od dodavatele:' Výzkumné energetické centrum VŠB - TU Ostrava, Ostrava, Poruba

Zaměření pozemku.

Zaměření pozemku.

Provádíme zaměření pozemku pro všechny účely - zaměření skutečného provedení, vymezení vlastnických hranic podle katastru, mapové podklady, zaměřování inženýrských sítí, vytyčování staveb, kartografické práce v okresech.

Nabídka od dodavatele:' GEOPLUS společnost s ručením omezeným (s. r. o.), Moravská Ostrava a Přívoz

ELELTRO - MĚŘENÍ A REGULACE - REVIZE - PROJEKCE

ELELTRO - MĚŘENÍ A REGULACE - REVIZE - PROJEKCE

Specializujeme se na oblast měření a regulace plynových kotelen, výměníkových stanic, domovních předávacích stanic, řízení VZT, klimatizace, regulace vytápění a přípravy TUV v rodinných domcích včetně řízení solárních panelů a tepelných čerpadel.Jsme…

Nabídka od dodavatele:' Libor Fiala - LIFI, Ostrava, Přívoz, Moravská Ostrava a Přívoz

Kancelářské a bytové interiéry - vyměření prostoru, 3D návrh

Kancelářské a bytové interiéry - vyměření prostoru, 3D návrh

Nabízíme zdarma vyměření prostoru a 3D návrh s ohledem na Vaše požadavky, individuální přístup. Na základě dlouhodobých zkušeností vám zpracujeme profesionální návrh v podobě 3D vizualizace, která vám nejlépe přiblíží reálnou podobu možného řešení.

Nabídka od dodavatele:' Lanton, s.r.o., 0 Praha 5

1 2 3 4 5 6 7 .. 50 další »